608 064 460 (Ostrava)
777 973 052 (Praha)

BEL pomeranč na úklid a nádobí 5L

85,00 bez DPH

Kód BA05 Kategorie ,
Při pravidelném odběru je možnost nastavení množstevní slevy

Popis

Tekutý prostředek na mytí podlah a nádobí oranžové barvy, s jemnou vůní pomeranče. Dávkování 3 polévkové lžíce na 10 l vody.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Další informace

Další informace