Close
Pod Vysílačem 441/37 Ostrava Lhotka 725 28
+420 608 064 460 obchod@ecofoodpack.cz

FOX citron na ruční mytí nádobí a podlah 5L

FOX citron na ruční mytí nádobí a podlah 5L

85,00 bez DPH

Katalogové číslo: 60406-2-1-1-1-1-1 Kategorie: , Product ID: 9676
Při pravidelném odběru je možnost nastavení množstevní slevy

Popis

FOX citron je přípravek na ruční mytí nádobí zelené barvy, parfemován jemnou citronovou vůní. Doporučené dávkování přípravku je 3 polévkové lžíce na 10 l vody.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

Laureth sulfát sodný, Alkylbenzensulfonát sodný